Auto lock (Novinky)

Tento systém bol vyvinutý pre kontajnerové systémy v súlade s požiadavkami na sterilizáciu v parnom autokláve. Auto lock je systém navrhnutý na opakované použitie a má nahradiť jednorazové plastové výrobky,ktoré sa používajú ako bezpečnostné plomby v kontajneroch. Systém bol úspešne testovaný výrobcom po dobu 5 000 cyklov. Minimálna životnosť tohto systému je 5 000 sterilizačných cyklov.