Servis a opravy

Na všetok tovar dodaný spoločnosťou 3B instruments zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.

Záruka na akosť je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dodania zakúpeného tovaru, ak z technických podmienok výrobku s ohľadom na jeho určenie a životnosť nevyplýva iná záručná doba.

Záručný servis

Záručný servis je z 90% realizovaný výmenným spôsobom, čo znamená, že zákazník dostáva za chybný tovar, tovar nový. Vo zvyšných 10% (týka sa to predovšetkým drobných závad) je nástroj bezplatne opravený. Záručný servis sa vzťahuje len na vady nezavinené používateľom. Opotrebenie, poškodenie vzniknuté neadekvátnym použitím, či neopatrným zaobchádzaním spadá do kategórie pozáručných opráv. Ak závada vznikla preukázateľnou výrobnou vadou, záruka môže byť uznaná aj po uplynutí záručnej doby.

Pozáručný servis

Našim zákazníkom ponúkame pozáručný servis.

Pri prevzatí zákazky sú nástroje roztriedené na opraviteľné a neopraviteľné. Ak odhad ceny opravy nástroja presiahne 50% ceny nového nástroja, zákazníka kontaktujeme a je na túto skutočnosť upozornený.

Ceny pozáručného servisu sa stanovujú podľa potrebného materiálu a hodinovej sadzby práce, sú teda individuálne podľa rozsahu poškodenia nástroja.

Pre predstavu pripájame niekoľko orientačných cien opráv::

oprava a brúsenie nožníc 1,5–6 EUR
oprava svoriek 1,7–7,7 EUR
oprava ihelcov (podľa typu) 4,6–19 EUR
oprava klieští 3–76 EUR

Značenie nástrojov laserom

Všetkým zákazníkom ponúkame laserové značenie chirurgických nástrojov za veľmi priaznivé ceny.

Laserové označenie je dobre čitateľné aj pri bežnom opotrebení nástroja. Našu službu využijete najmä v prípadoch, keď pre správu svojho inštrumentária používate 2D kódy alebo vlastné číselné rady.

Cena označenia jedného nástroja je 30 Kč (1,12 EUR/ks). Pri väčšom množstve nástrojov sa cena dojednáva individuálne.