Podmienky použitia

Účelom týchto internetových stránok je poskytovať informácie o spoločnosti 3B-instruments, jej produktoch a službách. Neposkytujú sa tu však odborné rady a návody vzťahujúce sa na produkty a služby, ktoré spoločnosť 3B-instruments predáva a poskytuje. Ak máte konkrétne otázky týkajúce sa našich produktov a služieb, kontaktujte, prosím, priamo spoločnosť 3B instruments (viz. Kontakty).

Vynaložíme celé naše úsilie na to, aby sme vám poskytovali presné a aktuálne informácie. Spoločnosť 3B-instruments však nemožno považovať za zodpovednú za škody, ktoré v súvislosti s týmito informáciami vzniknú. Nepreberáme preto žiadnu záruku, či už vyjadrenú alebo predpokladanú, ani nečiníme žiadne ubezpečenia týkajúce sa presnosti a úplnosti poskytnutých alebo uvedených informácií. Používanie našich internetových stránok a všetkých ostatných stránok (na ktoré sa odkazuje), s ktorými sú naše stránky prepojené, a používanie ich obsahu je na vlastné riziko používateľa.

Pred použitím alebo upotrebením našich produktov je nutné venovať náležitú pozornosť informáciám pre používateľa, ktoré sú k týmto produktom priložené.

Tieto internetové stránky obsahujú aj informácie od tretích strán a uvádzajú odkazy na iné internetové stránky. Všade tam, kde je to možné, sú tieto informácie a odkazy označené príslušným spôsobom. Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za informácie poskytnuté tretími stranami.

Vyhradzujeme si právo obmeňovať obsah týchto internetových stránok bez predošlého upozornenia, kedykoľvek to budeme považovať za vhodné. Z tohto kroku nevzniká žiadna zodpovednosť.