Zvýhodnená ponuka endoskopických optík (Novinky)

Ide o spôsob, kedy pri nákupe novej optiky je tá stará opotrebovaná vrátená ako protihodnota. Vrátená optika pritom môže byť od akéhokoľvek výrobcu a akéhokoľvek typu.Je teda možné pri nákupe optiky s priemerom 10 mm vrátiť protihodnotou artroskopickú optiku s priemerom 4 mm. Prospektový list so sortimentom takto ponúkaných optík si môžete pozrieť tu.